گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) اس ام اس سرکاری - همکلاسی