گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) : استفاده بهینه از همسر / عکس - همکلاسی