گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) یوزرنیم و پسورد نود ۳۲ چهارشنبه ۱۹ مرداد 1390 - همکلاسی