گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) راهکار های جدید برای باکلاس شدن - همکلاسی