گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) مهریه‌های عجیب: 10آهوی وحشی تا دوچشم داماد - همکلاسی