گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) معنی برخی کلمات‏ی که از زن‏ها می‏شنوید - همکلاسی