گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) آپدیت نود 32 -2011/07/09- شنبه 18 تیر 1390) - همکلاسی