گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) بانک ملی، زنانه و مردانه شد - همکلاسی