گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) آپدیت نود 32 -2011/07/05- سه شنبه 14 تیر 1390) - همکلاسی