گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) والپیپیر میلاد امام حسین (ع) - همکلاسی