گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) آپدیت نود 32 2011/07/02- شنبه 11 تیر 1390) - همکلاسی