گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) گنجور، گنج سخنان پارسی - همکلاسی