گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) آپدیت نود 32 2011/07/01- جمعه 10 تیر 1390) - همکلاسی