گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) خلاقیت یک راننده برای ابراز ارادت به درگاه الهی است! - همکلاسی