گیرنده تلویزیون دیجیتال (DVB-T) آپدیت نود 32 (29/6/2011 - چهارشنبه 8 تیر 1390) - همکلاسی